Vi tror på Gud som vår gode himmelske Fader.

Han är evig och hela universums skapare. Han är också allsmäktig och helig och har kärlek till oss människor.

 

Vi tror på den helige Ande som vår personlige Hjälpare. Genom Anden får människan den kraft hon behöver för att leva ett liv som besegrar de nedbrytande och destruktiva krafterna i världen.

 

Vi tror på Jesus Kristus som Guds Son och vår ende Frälsare. Genom sin död på korset och uppståndelse har han försonat oss med Gud. Endast genom tron kan människan få uppleva syndernas förlåtelse och personlig frälsning.

 

Vi tror på att hela Bibeln är Guds ord. Därför är den sann, tillförlitlig och trovärdig i alla avseenden. Bibeln är vår högsta auktoritet för såväl vår tro och lära som vår livsstil.

 

Vi tror på att Anden verkar, genom sina gåvor, på samma sätt som under de första kristnas tid. Därför tror vi på en övernaturlig karismatisk kristendom, som innebär att människor kan bli helade och andra under kan ske som svar på bön.

 

Vi tror på Jesu Kristi återkomst och Guds rikes slutliga seger. Jesus skall komma tillbaka och hämta till himlen alla dem som tror på honom. Han skall också fullborda sin seger över djävulen och allt det onda på vår jord och upprätta sitt eviga himmelska rike.